Dong Thap Muoi Import-Export Joint Stock Company – Đa Kao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QMQX+6QM, {{Province, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3910 1270
Trang web
Tọa độ 10.788.096.099.999.900, 1.066.994.333

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kế Toán Bình Dương - Khu Phố Nhị Đồng 1