Đông Trùng Hạ Thảo Nha Trang – Nha Trang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 097 311 48 09
Trang web https://ong-trung-ha-thao-nha-trang.business.site/
Tọa độ 122.798.863, 1.091.890.595

 


Địa chỉ Đông Trùng Hạ Thảo Nha Trang ở đâu?

Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đông Trùng Hạ Thảo Nha Trang như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[08:00-18:30]

Đông Trùng Hạ Thảo Nha Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Đông Trùng Hạ Thảo Nha Trang là: https://ong-trung-ha-thao-nha-trang.business.site/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cam Hòa Bình - TT. Cao Phong