Dragon Ocean Đồ Sơn – Hải Phòng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Vụng Hương, Hải Phòng, 180000, Việt Nam
Số điện thoại 093 662 21 11
Trang web
Tọa độ 208.401.163, 10.666.607.719.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dalat Edensee Lake Resort & Spa - Lâm Đồng 670000