Dreamy Sky Boutique Hotel – Hòa Thuận Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ cổng vào sân bay quốc tế, Nguyễn Văn Linh, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 566 63 20
Trang web https://www.facebook.com/dreamyskyhoteldn/
Tọa độ 160.593.531, 10.820.400.749.999.900

 


Địa chỉ Dreamy Sky Boutique Hotel ở đâu?

cổng vào sân bay quốc tế, Nguyễn Văn Linh, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Dreamy Sky Boutique Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Dreamy Sky Boutique Hotel là: https://www.facebook.com/dreamyskyhoteldn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Bảo Lộc - Từ Hồ