Dự Án River Silk City (Sông Xanh) – Hải Phát Land – Liêm Tuyền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ GWXR+Q5Q, Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 097 813 77 17
Trang web
Tọa độ 20.549.463.499.999.900, 1.059.404.754

 


Địa chỉ Dự Án River Silk City (Sông Xanh) - Hải Phát Land ở đâu?

GWXR+Q5Q, Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Dự Án River Silk City (Sông Xanh) - Hải Phát Land như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Dự Án River Silk City (Sông Xanh) - Hải Phát Land có website không?

Địa chỉ trang web của Dự Án River Silk City (Sông Xanh) – Hải Phát Land là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  DIC Lantana City Hà Nam - Lam Hạ