Du học Nhật Bản – Hàn Quốc – Đài Loan (Trung tâm Du học và Nhân lực Quốc tế INMEKO) – Khu dân cư 91B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 57 Đ. A4, Khu dân cư 91B, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3762 777
Trang web http://facebook.com/duhocinmeko
Tọa độ 100.190.137, 1.057.536.782

 


Giờ làm việc của Du học Nhật Bản - Hàn Quốc - Đài Loan (Trung tâm Du học và Nhân lực Quốc tế INMEKO) như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00]

Du học Nhật Bản - Hàn Quốc - Đài Loan (Trung tâm Du học và Nhân lực Quốc tế INMEKO) có website không?

Địa chỉ trang web của Du học Nhật Bản – Hàn Quốc – Đài Loan (Trung tâm Du học và Nhân lực Quốc tế INMEKO) là: http://facebook.com/duhocinmeko

Hình ảnh tham khảo