Dụng Cụ Y Khoa Bạch Huệ – Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 168 Đ. Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 2218 3184
Trang web http://dungcuykhoabachhue.com/
Tọa độ 107.756.563, 1.066.640.405

 


Địa chỉ Dụng Cụ Y Khoa Bạch Huệ ở đâu?

168 Đ. Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dụng Cụ Y Khoa Bạch Huệ như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00]

Dụng Cụ Y Khoa Bạch Huệ có website không?

Địa chỉ trang web của Dụng Cụ Y Khoa Bạch Huệ là: http://dungcuykhoabachhue.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm x-quang, dịch vụ nha khoa - Thịnh Quang