Dung Hằng Nails – Hải Đình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Thanh Niên, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 097 220 03 45
Trang web https://toplist.vn/top-list/tiem-lam-nail-dep-va-chat-luong-nhat-tp-dong-hoi-quang-binh-23129.htm
Tọa độ 174.625.344, 1.066.260.791

 


Địa chỉ Dung Hằng Nails ở đâu?

15 Thanh Niên, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Dung Hằng Nails như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Làm Móng Thủy Nail - Ph.Âu Cơ