Enouvo Space – An Hải Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Tạ Mỹ Duật, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3810 449
Trang web https://enouvospace.com/
Tọa độ 160.700.064, 1.082.342.389

 


Địa chỉ Enouvo Space ở đâu?

15 Tạ Mỹ Duật, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Enouvo Space như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Enouvo Space có website không?

Địa chỉ trang web của Enouvo Space là: https://enouvospace.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  WeWork E. Town Central - Phường 12