FPT Shop – Châu Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 616 Khu phố Minh Phú, Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6601
Trang web https://fptshop.com.vn/
Tọa độ 99.067.382, 1.051.574.215

 


Địa chỉ FPT Shop ở đâu?

616 Khu phố Minh Phú, Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của FPT Shop như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

FPT Shop có website không?

Địa chỉ trang web của FPT Shop là: https://fptshop.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng điện thoại, laptop, phụ kiện | CellphoneS 458 Hậu Giang - Phường 12