FPT Shop – Trần Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 445 Hùng Vương, Trần Phú, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0255 3712 111
Trang web https://fptshop.com.vn/
Tọa độ 15.120.726.999.999.900, 10.878.555.899.999.900

 


Địa chỉ FPT Shop ở đâu?

445 Hùng Vương, Trần Phú, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của FPT Shop như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00]

FPT Shop có website không?

Địa chỉ trang web của FPT Shop là: https://fptshop.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thế Giới Di Động - TT. Phước Dân