gạch bắc hải hưng – Yên Dũng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lão Hộ, Yên Dũng, Bắc Giang 237371, Việt Nam
Số điện thoại 097 577 72 12
Trang web
Tọa độ 21.278.956.299.999.900, 1.062.996.581

 


Địa chỉ gạch bắc hải hưng ở đâu?

Lão Hộ, Yên Dũng, Bắc Giang 237371, Việt Nam

Giờ làm việc của gạch bắc hải hưng như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

gạch bắc hải hưng có website không?

Địa chỉ trang web của gạch bắc hải hưng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU - DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VICOSIMEX) - Khuê Trung