Gạo Lứt Tím tại Thanh Hóa – Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô 60, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Thanh Hoá, 40109, Việt Nam
Số điện thoại 0372 247 365
Trang web http://facebook.com/gaolut86
Tọa độ 198.289.075, 1.057.636.648

 


Địa chỉ Gạo Lứt Tím tại Thanh Hóa ở đâu?

Lô 60, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Thanh Hoá, 40109, Việt Nam

Giờ làm việc của Gạo Lứt Tím tại Thanh Hóa như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30], Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30], Thứ Sáu:[07:00-16:30]

Gạo Lứt Tím tại Thanh Hóa có website không?

Địa chỉ trang web của Gạo Lứt Tím tại Thanh Hóa là: http://facebook.com/gaolut86

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng hoa Time Flower - Ngô Thì Nhậm