GASU BBQ – Đông Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 181 Đông Phương Hồng, Đông Thành, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 090 485 50 55
Trang web https://www.facebook.com/GASU-BBQ-177908930429377/
Tọa độ 202.681.313, 1.059.703.388

 


Địa chỉ GASU BBQ ở đâu?

181 Đông Phương Hồng, Đông Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của GASU BBQ như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00], Thứ Bảy:[10:00-14:00], Chủ Nhật:[10:00-14:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng sông bôi - Đại Thắng