Giặt ủi Đà Nẵng – Fast Laundry Service Shop – An Hải Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20 Dương Tự Minh, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 585 95 51
Trang web https://vietnamlaundry.com/
Tọa độ 160.672.531, 1.082.410.125

 


Địa chỉ Giặt ủi Đà Nẵng - Fast Laundry Service Shop ở đâu?

20 Dương Tự Minh, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt ủi Đà Nẵng - Fast Laundry Service Shop như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

Giặt ủi Đà Nẵng - Fast Laundry Service Shop có website không?

Địa chỉ trang web của Giặt ủi Đà Nẵng – Fast Laundry Service Shop là: https://vietnamlaundry.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thiết Bị Vệ Sinh Cao Cấp Bravat - Phương sơn