Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm tai Hà Nội Nhanh Gọn – Từ Liêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ B2507 Hateco Xuân Phương, Phường Phương Canh, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 091 912 36 98
Trang web https://vanluat.vn/cap-giay-chung-nhan-an-toan-thuc-pham-tai-ha-noi-1630.html
Tọa độ 21.042.962.499.999.900, 10.573.951.799.999.900

 


Xem thêm:  Siêu thị mua nhanh - Phường 13