Giftshop – Văn Phòng Phẩm Bom Bom – Phước Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27 Đ. Phước Long, Phước Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 57000, Việt Nam
Số điện thoại 090 667 71 70
Trang web https://giftshop-van-phong-pham-bom-bom.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 122.126.085, 1.091.971.573

 


Địa chỉ Giftshop - Văn Phòng Phẩm Bom Bom ở đâu?

27 Đ. Phước Long, Phước Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 57000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giftshop - Văn Phòng Phẩm Bom Bom như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[08:30-11:30], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Gốm Sứ Cao Cấp Minh Long 1 - An Lạc