Gold Plaza Hotel Da Nang – Hoà Cường Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Trần Thị Lý, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3874 555
Trang web http://www.goldplazahotel.com/
Tọa độ 160.491, 1.082.213.318

 


Địa chỉ Gold Plaza Hotel Da Nang ở đâu?

11 Trần Thị Lý, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Gold Plaza Hotel Da Nang có website không?

Địa chỉ trang web của Gold Plaza Hotel Da Nang là: http://www.goldplazahotel.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vinh Hung 2 City Hotel - Phường Minh An