Golden Bell Boutique Villa – Sơn Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 33A Lý Thái Tổ, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam 84510, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3919 868
Trang web
Tọa độ 15.882.534.699.999.900, 10.833.601.589.999.900

 


Địa chỉ Golden Bell Boutique Villa ở đâu?

33A Lý Thái Tổ, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam 84510, Việt Nam

Golden Bell Boutique Villa có website không?

Địa chỉ trang web của Golden Bell Boutique Villa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách Sạn King Ly - French Quarter