Gốm Bát Tràng 646 Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên – Phan Đình Phùng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 646 Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 097 247 70 89
Trang web http://battrangfamily.vn/
Tọa độ 21.582.141.099.999.900, 10.583.580.909.999.900

 


Địa chỉ Gốm Bát Tràng 646 Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên ở đâu?

646 Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Gốm Bát Tràng 646 Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Gốm Bát Tràng 646 Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Gốm Bát Tràng 646 Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên là: http://battrangfamily.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CƠ KHÍ MỸ THUẬT TUẤN PHÁT - Phường 11