Goofoo Gelato Việt Trì Phú Thọ – Ph.Gia Cẩm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 389 Đ. Châu Phong, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0372 284 482
Trang web http://goofoo.com.vn/
Tọa độ 21.322.001, 1.053.908.493

 


Địa chỉ Goofoo Gelato Việt Trì Phú Thọ ở đâu?

389 Đ. Châu Phong, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Goofoo Gelato Việt Trì Phú Thọ như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00]

Goofoo Gelato Việt Trì Phú Thọ có website không?

Địa chỉ trang web của Goofoo Gelato Việt Trì Phú Thọ là: http://goofoo.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cục Thống Kê Tỉnh Thanh Hóa - Đông Hưng