Green Island Villa – Hoà Cường Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lo A2.7, Đảo Xanh 4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 55000, Việt Nam
Số điện thoại 096 244 20 68
Trang web
Tọa độ 160.475.062, 1.082.264.237

 


Địa chỉ Green Island Villa ở đâu?

Lo A2.7, Đảo Xanh 4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 55000, Việt Nam

Green Island Villa có website không?

Địa chỉ trang web của Green Island Villa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Caravelle Sài Gòn - Bến Nghé