Ha Long Luxury Villa – Bãi Cháy

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hậu cần, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 02033, Việt Nam
Số điện thoại 0368 523 333
Trang web http://nanghomestay.com/
Tọa độ 209.597.881, 1.070.470.304

 


Địa chỉ Ha Long Luxury Villa ở đâu?

Hậu cần, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 02033, Việt Nam

Ha Long Luxury Villa có website không?

Địa chỉ trang web của Ha Long Luxury Villa là: http://nanghomestay.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  HAPPY Villa - Tây Thượng