HA NOI HTD – Xuất khẩu lao động Nhật Bản – Phúc Diễn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ dân phố 12, P. Kiều Mai, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 098 413 84 88
Trang web https://www.htcs.group/
Tọa độ 21.044.351.499.999.900, 1.057.496.948

 


Địa chỉ HA NOI HTD - Xuất khẩu lao động Nhật Bản ở đâu?

Tổ dân phố 12, P. Kiều Mai, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của HA NOI HTD - Xuất khẩu lao động Nhật Bản như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

HA NOI HTD - Xuất khẩu lao động Nhật Bản có website không?

Địa chỉ trang web của HA NOI HTD – Xuất khẩu lao động Nhật Bản là: https://www.htcs.group/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Vinh - Lê Mao