Han Exim Club Đào tạo Xuất nhập khẩu logistics – Láng Hạ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 41 Ng. 49 P. Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 090 624 65 84
Trang web http://tuhocxuatnhapkhau.com/
Tọa độ 210.183.818, 10.581.062.639.999.900

 


Địa chỉ Han Exim Club Đào tạo Xuất nhập khẩu logistics ở đâu?

Số 41 Ng. 49 P. Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Han Exim Club Đào tạo Xuất nhập khẩu logistics như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Han Exim Club Đào tạo Xuất nhập khẩu logistics có website không?

Địa chỉ trang web của Han Exim Club Đào tạo Xuất nhập khẩu logistics là: http://tuhocxuatnhapkhau.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách Như Nguyện (Thoan) - Thuận Bắc