Hàng hiệu xuất nhập khẩu – Bắc Mỹ Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 81 Châu Thị Vĩnh Tế, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 097 366 99 81
Trang web
Tọa độ 160.496.305, 108.240.764

 


Địa chỉ Hàng hiệu xuất nhập khẩu ở đâu?

81 Châu Thị Vĩnh Tế, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hàng hiệu xuất nhập khẩu như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hàng hiệu xuất nhập khẩu có website không?

Địa chỉ trang web của Hàng hiệu xuất nhập khẩu là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  YODY Nam Định 2 - Vị Hoàng