Hạnh Hưng Minimart – Hưng Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31 Nguyễn Văn Cừ, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0799 177 775
Trang web https://www.facebook.com/hanh.hung.9
Tọa độ 186.734.757, 10.568.820.149.999.900

 


Địa chỉ Hạnh Hưng Minimart ở đâu?

31 Nguyễn Văn Cừ, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Hạnh Hưng Minimart như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:30], Chủ Nhật:[07:30-22:30], Thứ Hai:[07:30-22:30], Thứ Ba:[07:30-22:30], Thứ Tư:[07:30-22:30], Thứ Năm:[07:30-22:30], Thứ Sáu:[07:30-22:30]

Hạnh Hưng Minimart có website không?

Địa chỉ trang web của Hạnh Hưng Minimart là: https://www.facebook.com/hanh.hung.9

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  AMWAY HƯNG YÊN - HOÀNG QUỐC VIỆT - P. Lam Sơn