Hapharco Pharmacy – Ngô Thì Nhậm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 82, Ngo Thi Nham Street, Hai Ba Trung District, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3976 3643
Trang web
Tọa độ 210.163.259, 1.058.526.869

 


Địa chỉ Hapharco Pharmacy ở đâu?

82, Ngo Thi Nham Street, Hai Ba Trung District, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Hapharco Pharmacy có website không?

Địa chỉ trang web của Hapharco Pharmacy là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cữu Long - Hưng Bình