Haven Vietnam – khu vực 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M6PJ+8GC, QL1D, khu vực 1, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3840 000
Trang web http://www.havenvietnam.com/
Tọa độ 136.858.004, 10.923.127.129.999.900

 


Địa chỉ Haven Vietnam ở đâu?

M6PJ+8GC, QL1D, khu vực 1, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Haven Vietnam có website không?

Địa chỉ trang web của Haven Vietnam là: http://www.havenvietnam.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thành Danh - ấp tân phú 2