Hệ thống Cafe Mori – Thái Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ P. Kỳ Bá, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0858 556 688
Trang web http://moricafes.com/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 204.445.166, 10.634.637.629.999.900

 


Địa chỉ Hệ thống Cafe Mori ở đâu?

P. Kỳ Bá, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Hệ thống Cafe Mori như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  COFFEE FULL HOUSE - TT. Cần Giuộc