Hiệu sách Nhân dân tỉnh Bắc Giang – Phường Ngô Quyền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 108 Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3823 877
Trang web
Tọa độ 212.789.034, 10.619.333.639.999.900

 


Địa chỉ Hiệu sách Nhân dân tỉnh Bắc Giang ở đâu?

108 Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Hiệu sách Nhân dân tỉnh Bắc Giang như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-09:00], Chủ Nhật:[07:00-09:00], Thứ Hai:[07:00-09:00], Thứ Ba:[07:00-09:00], Thứ Tư:[07:00-09:00], Thứ Năm:[07:00-09:00], Thứ Sáu:[07:00-09:00]

Hiệu sách Nhân dân tỉnh Bắc Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Hiệu sách Nhân dân tỉnh Bắc Giang là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Phát Hành Sách & Vật Tư Văn Hóa - P. Chiềng Lề