Him Cafe – Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 093 986 26 65
Trang web
Tọa độ 11.934.061.999.999.900, 10.844.966.799.999.900

 


Địa chỉ Him Cafe ở đâu?

2 Đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Him Cafe như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30], Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[07:30-21:30], Thứ Hai:[07:30-21:30]

Him Cafe có website không?

Địa chỉ trang web của Him Cafe là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  The Vintage Cafe - Tân Kiểng