Hộ Kinh Doanh Lê Thị Hương – Hòa Lạc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ GWXM+3V9, Trần Thị Phúc, Hòa Lạc, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 098 385 36 65
Trang web
Tọa độ 205.476.734, 1.059.347.384

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Inox Nam Kinh - Phường 4