Hoa sáp Hạ Long – Tun Flower – Thành phố Hạ Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số nhà 104 , dốc 368, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 149 86 63
Trang web http://facebook.com/tun.flower.hl
Tọa độ 209.492.767, 10.703.146.029.999.900

 


Địa chỉ Hoa sáp Hạ Long - Tun Flower ở đâu?

Số nhà 104 , dốc 368, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoa sáp Hạ Long - Tun Flower như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hoa sáp Hạ Long - Tun Flower có website không?

Địa chỉ trang web của Hoa sáp Hạ Long – Tun Flower là: http://facebook.com/tun.flower.hl

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop Hoa Hồng Bất Tử, hoa hồng sáp thơm tphcm - Phường 14