Hoa Sứ Yến Nhi – Thạnh Lộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5C5 KP3A Khu Nam Long, P Thạnh Lộc, Quận 12, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0832 219 177
Trang web
Tọa độ 108.582.561, 10.667.735.669.999.900

 


Địa chỉ Hoa Sứ Yến Nhi ở đâu?

5C5 KP3A Khu Nam Long, P Thạnh Lộc, Quận 12, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoa Sứ Yến Nhi như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00]

Hoa Sứ Yến Nhi có website không?

Địa chỉ trang web của Hoa Sứ Yến Nhi là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Showroom Nông Nghiệp Sinh Thái - VECOB.COM - Xuân Khánh