Hoang Bao Tuong Co.,Ltd – Industrial Zone

Thông tin địa điểm

Địa chỉ commune, Industrial Zone, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 660000, Việt Nam
Số điện thoại 091 318 39 39
Trang web
Tọa độ 116.062.712, 10.899.430.919.999.900

 


Địa chỉ Hoang Bao Tuong Co.,Ltd ở đâu?

commune, Industrial Zone, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 660000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoang Bao Tuong Co.,Ltd như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hoang Bao Tuong Co.,Ltd có website không?

Địa chỉ trang web của Hoang Bao Tuong Co.,Ltd là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Liên hiệp HTX Sản xuất tiêu thu nông sản an toàn Ninh Bình - Đông Thành