Hoàng Tiên Spa – Tổ 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 102 Trần Quốc Toản, Tổ 7, Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0833 000 679
Trang web
Tọa độ 115.791.268, 1.080.805.024

 


Địa chỉ Hoàng Tiên Spa ở đâu?

102 Trần Quốc Toản, Tổ 7, Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoàng Tiên Spa như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30]

Hoàng Tiên Spa có website không?

Địa chỉ trang web của Hoàng Tiên Spa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chi Spa 1 - Spa Bình dương - Phú Hoà