Hoàng xe ben – Trung Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 AH13, Trung Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 096 113 81 98
Trang web https://youtube.com/channel/UCmhPOpfZHCA7TSWlD_vc2Sg
Tọa độ 208.462.308, 1.053.563.654

 


Địa chỉ Hoàng xe ben ở đâu?

4 AH13, Trung Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoàng xe ben như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Honda - Lộc Vượng