Hoi An Corn Riverside Villa – Cẩm Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lương Như Bích, Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3933 456
Trang web
Tọa độ 158.726.214, 10.834.140.199.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thu Hương - Phư Lâm