Hoian Sincerity Hotel & Spa – Cẩm Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 01 Lê Đình Thám, Cẩm Sơn, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3666 188
Trang web http://hoiansincerityhotel.com/
Tọa độ 158.892.373, 1.083.298.841

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Văn Minh - Phước Trung