Hokkaido Lotus – Xã Đạ Nhim

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL27C, Xã Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3538 444
Trang web https://hokkaidolotus.com/
Tọa độ 12.109.124.699.999.900, 1.085.658.744

 


Địa chỉ Hokkaido Lotus ở đâu?

QL27C, Xã Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hokkaido Lotus như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-00:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30], Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30], Thứ Sáu:[07:00-16:30]

Hokkaido Lotus có website không?

Địa chỉ trang web của Hokkaido Lotus là: https://hokkaidolotus.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đặt Vòng Hoa Đám Tang Đăk Lăk - Giao Hoa Tận Nơi Đăk Lăk - Tân Thành