Home stay Xuân Dũng – Bắc Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7XG7+FJ6, Đ. Hoàng Quốc Việt, Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 430000, Việt Nam
Số điện thoại 0384 468 481
Trang web
Tọa độ 202.761.691, 1.059.640.103

 


Địa chỉ Home stay Xuân Dũng ở đâu?

7XG7+FJ6, Đ. Hoàng Quốc Việt, Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 430000, Việt Nam

Home stay Xuân Dũng có website không?

Địa chỉ trang web của Home stay Xuân Dũng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Horizon Homestay Hoi An - Tân An