Homestay Bếp’s house – Lý Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ thôn Tây, Lý Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 097 581 11 17
Trang web https://www.facebook.com/B%E1%BA%BFps-House-1622357394551937/
Tọa độ 153.840.539, 1.090.961.121

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách Sạn Lưu Thủy - Ph.Phong Châu