Homestay LA CHÍ PHONG Bản Phùng – Bản Phùng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QHMM+C2J, Bản Phùng, Hoàng Su Phì, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 344 42 95
Trang web
Tọa độ 227.835.857, 10.458.250.249.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  nhà nghỉ song bảo 2 - Châu Đốc