Hôtel Colline – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Phan Bội Châu, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3665 588
Trang web http://hotelcolline.com/
Tọa độ 119.439.482, 1.084.381.016

 


Địa chỉ Hôtel Colline ở đâu?

10 Phan Bội Châu, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hôtel Colline có website không?

Địa chỉ trang web của Hôtel Colline là: http://hotelcolline.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Lake Side Hotel - Giảng Võ