Hotel Linh Phương 5 – Cái Khế

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31-33 Trần Quang Khải, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3863 399
Trang web https://www.facebook.com/linhphuong5hotel/
Tọa độ 100.481.757, 10.578.631.709.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Homestay A Hờ - thôn Ngái