HTC-ITC – Dịch Vọng Hậu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 P. Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 1900 400088
Trang web https://htc-itc.com.vn/
Tọa độ 210.307.247, 1.057.871.576

 


Địa chỉ HTC-ITC ở đâu?

2 P. Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của HTC-ITC như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-17:30], Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30]

HTC-ITC có website không?

Địa chỉ trang web của HTC-ITC là: https://htc-itc.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Khí Chính Xác Vinakikai - Quảng Phú