Hung Phat Building Materials Store – Pháo Đài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 39, National Road 80, Phao Dai Ward, Ha Tien Town, Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 2212 116
Trang web
Tọa độ 103.814.792, 1.044.805.118

 


Địa chỉ Hung Phat Building Materials Store ở đâu?

39, National Road 80, Phao Dai Ward, Ha Tien Town, Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang, Việt Nam

Hung Phat Building Materials Store có website không?

Địa chỉ trang web của Hung Phat Building Materials Store là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng-Tấm Lợp Xây Dựng - Nông Tiến