InterLOG – Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3943 5899
Trang web http://www.interlogistics.com.vn/
Tọa độ 10.767.182.799.999.900, 106.706.617

 


Địa chỉ InterLOG ở đâu?

03 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của InterLOG như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

InterLOG có website không?

Địa chỉ trang web của InterLOG là: http://www.interlogistics.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tấm Laminate AICA Đà nẵng - P