iVenus Tam Kỳ – Phường Tân Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 091 130 70 99
Trang web
Tọa độ 155.843.607, 1.084.693.949

 


Địa chỉ iVenus Tam Kỳ ở đâu?

22 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của iVenus Tam Kỳ như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:30], Chủ Nhật:[08:00-18:30], Thứ Hai:[08:00-18:30], Thứ Ba:[08:00-18:30], Thứ Tư:[08:00-18:30], Thứ Năm:[08:00-18:30], Thứ Sáu:[08:00-18:30]

iVenus Tam Kỳ có website không?

Địa chỉ trang web của iVenus Tam Kỳ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hoa Spa - Dĩnh Kế